Naast fysiotherapie en psychologische therapie bestaan er andere behandelingen die bij functionele bewegingsstoornissen worden ingezet. Omdat er nog weinig onderzoek is gedaan naar het effect van de verschillende behandelingen, is het lastig om een uitspraak te doen over de werkzaamheid ervan.  

Revalidatie

Revalidatie therapie is vaak een combinatie van fysiotherapie en psychologische therapie. Soms heeft het toegevoegde waarde om in een revalidatiecentrum behandeld te worden ten opzichte van een aparte fysiotherapeut en psycholoog (of één van beiden). Een revalidatiearts is dan betrokken bij het proces en ook andere hulpverleners kunnen in multidisciplinair verband ingezet worden. De ervaring leert dat patiënten met een functionele bewegingsstoornis niet in alle revalidatiecentra terecht kunnen.

Gespecialiseerde centra

Er zijn een aantal centra in nederland die zich gespecialiseerd hebben in de  behandeling van onverklaarde klachten, conversiestoornis of psychosomatische klachten. De naamgeving kan verwarring geven: soms wordt hetzelfde bedoeld als met een functionele bewegingsstoornis, maar soms wordt het criterium gehandhaafd dat patiënten een psychisch probleem onderliggend aan de lichamelijke klachten moet hebben voor behandeling in het centrum.

Om die reden komen niet alle patiënten in aanmerking voor deze therapie. Een aantal patiënten met een functionele bewegingsstoornis hebben baat bij de behandeling in deze centra. Wij adviseren om eerst fysiotherapie, psychologische therapie of revalidatie te proberen (dichterbij huis). Deze centra kunnen uitkomst bieden als andere therapieën niet werken, of als uw klachten goed passen bij de specifieke aanpak die hier wordt gehanteerd.

HSK Expertisecentrum Functionele Bewegingsstoornissen

HSK Expertisecentrum Functionele Bewegingsstoornissen behandelt mensen met functionele klachten door middel van hypnose, katalepsie-inductie en gedragstherapeutische technieken zoals shaping- en zelfcontroleprocedures. Bekijk de website voor meer informatie: www.hsk.nl.

Altrecht Eikelenboom

Op de website van Altrecht Eikelenboom staat: De therapie is multidisciplinair. Dat betekent dat verschillende disciplines intensief samenwerken: artsen, psychiaters, psychologen, fysiotherapeuten, psychomotorisch therapeuten, kunstzinnige therapeuten, verpleegkundigen en maatschappelijk werkenden. De behandeling richt zich zowel op lichamelijke, als psychologische en sociale aspecten en hun onderlinge samenhang.

Bekijk voor meer informatie de website van Altrecht Eikelenboom Psychosomatiek: www.altrecht.nl

Mindfullness

Sommige patiënten gebruiken mindfullness technieken om meer controle te krijgen over de klachten. Dat kan individueel of in een groep. Lees ook de pagina op deze website over ontspanningsoefeningen.

Hypnose

In het verleden werd hypnose therapie vaak toegepast bij patiënten met een functionele stoornis. Een deel van de patiënten kan met behulp van hypnose de klachten onderdrukken. Dat kan vervolgens uitgebouwd worden in het dagelijks leven.

© Al het materiaal op deze website staat onder copyright en mag zonder toestemming niet gekopieerd en gebruikt worden.