De behandeling van functionele bewegingsstoornissen bestaat uit verschillende onderdelen. Niet iedere patiënt is hetzelfde, en dus is de behandeling ook niet voor iedereen gelijk. Bekijk onderstaande video over de behandelopties. Over de verschillende behandelmogelijkheden leest u op de aparte pagina's hierover. 

Algemene principes

De aanpak van functionele bewegingsstoornissen is er op gericht de aansturing van de bewegingen te herstellen. We willen ervoor zorgen dat de bewegingen weer 'automatisch' worden. Daarnaast is het zaak om te zoeken naar factoren die verbetering in de weg staan aan de ene kant en factoren die het herstel juist bevorderen aan de andere kant. Die zijn bij iedereen weer anders. 

Wisselende klachten

Bij veel patiënten zijn de klachten wisselend aanwezig. Soms komen ze in aanvallen, soms zijn er wisselingen in de ernst of in het type symptoom. Het kan behulpzaam zijn om zelf of samen met een therapeut, op zoek te gaan naar factoren die invloed hebben op die wisselingen. Zijn er bijvoorbeeld bepaalde situaties waarin de klachten vaker optreden? Of zijn er prikkels of gedachten die de klachten uitlokken? Als die er zijn, kan de therapie erop gericht worden om hierop te anticiperen en te leren controle te krijgen over het bewegen, juist ook in die situaties. Het is niet behulpzaam om die prikkels of situaties te vermijden. Vermijding kan er juist voor zorgen dat de hersenen nog gevoeliger worden voor prikkels en dat er een neerwaartse spiraal ontstaat. 

Algehele conditie

De algehele conditie is ook erg belangrijk. Ondanks de beperkingen die patiënten ervaren, is het toch mogelijk om aan de conditie te werken en gezond te eten. Dat heeft een bevorderlijk effect op de klachten.

Slaap

Daarnaast heeft slecht slapen soms een negatieve invloed op de klachten. Dat is zeker zo als patiënten last hebben van vermoeidheid. Veel patiënten met een functionele stoornis slapen slecht. Soms komt dat door de symptomen, soms doordat ze 's nachts lang wakker liggen en veel piekeren en soms lijkt er geen duidelijke oorzaak voor te zijn. Parallel aan de behandeling voor de functionele bewegingsstoornis, is het dan belangrijk om ook de slaapkwaliteit te verbeteren. 

Vermijding kan er juist voor zorgen dat de hersenen nog gevoeliger worden voor prikkels en dat er een neerwaartse spiraal ontstaat.

Bekijk hieronder een interview met professor de Koning-Tijssen, bewegingsstoornissen neurologe, over de behandeling van functionele bewegingsstoornissen.

© Al het materiaal op deze website staat onder copyright en mag zonder toestemming niet gekopieerd en gebruikt worden.