Het is heel belangrijk om uw arts te vragen welke medicijnen u moet stoppen of starten. Deze website geeft geen advies over specificieke medicijnbehandelingen.

Er bestaan helaas geen medicijnen die de klachten wegnemen. Soms worden toch medicijnen voorgeschreven in het kader van een functionele stoornis. Bepaalde antidepressiva kunnen de klachten verminderen in een deel van de patiënten. Vooral amitryptiline wordt relatief vaak gebruikt. Het kan slaap verbeteren, pijn verminderen en stress/bezorgdheid/piekeren verbeteren. Daarnaast geeft het soms vermindering van de klachten zelf.

In het geval van pijnklachten worden neuropathische pijnstillers, zoals amitryptiline, duloxetine, pregabaline en gabapentine vaak gebruikt. Normale pijnstillers helpen slecht voor chronische pijn, zoals u op de pagina over de behandeling van pijn hebt kunnen lezen.

Een van de grootste bezwaren tegen het gebruik van antidepressiva vanuit patiënten is het idee dat antidepressiva verslavend zouden zijn. Waarschijnlijk worden deze medicijnen verward met slaapmiddelen (temazepam/oxazepam). Antidepressiva zijn niet verslavend. Wel is het belangrijk ze langzaam op te bouwen en weer af te bouwen, omdat er wel bijwerkingen bij starten en stoppen kunnen optreden.

Als er heftige bijverschijnselen ontstaan, is dat meestal omdat er een te hoge dosis van het medicijn is gestart. De medicijnen geven wel bijwerkingen, die bij patiënten met functionele symptomen soms heviger zijn dan in andere patiënten. De eerste weken (1-4 weken) kunnen er bijwerkingen als slaperigheid, misselijkheid of agitatie ontstaan. Daarna zullen de bijwerkingen afnemen, en het effect toenemen. Het uiteindelijke effect van het middel begint vaak pas na 6-8 weken.

Als u meer wilt weten over de mogelijkheid medicijnen te gebruiken, kunt u hierover meer informatie vragen aan uw huisarts of neuroloog of psychiater.

Als u het gevoel heeft dat niets help, lees dan nog eens onze pagina over "niets helpt". 

© Al het materiaal op deze website staat onder copyright en mag zonder toestemming niet gekopieerd en gebruikt worden.