Deze website is gericht op informatie over functionele bewegingsstoornissen en mogelijkheden om zelf te werken aan herstel. Veel patiënten zijn gebaat bij informatie over functionele stoornissen en zelf oefeningen doen. Soms verbeteren de klachten hierdoor.

Naast informatie en zelfhulp zijn er andere behandelingen voor functionele bewegingstoornissen. Fysiotherapie en psychologische therapie zijn vaak een onderdeel van de behandeling en kunnen een heel goed effect hebben.

Fysiotherapie

Fysiotherapeuten zijn experts op het gebied van beweging en weten veel verschillende manieren om bewegingen te verbeteren en normaal bewegen opnieuw aan te leren. Ze hebben vaak veel kennis van verschillende aandoeningen.

Een fysiotherapeut kan samen met u uitzoeken welke factoren uw symptomen in stand houden en hoe u deze factoren kunt aanpakken. Er kan een behandelplan worden opgesteld om de verschillende problemen die er zijn aan te pakken. De precieze onderdelen van de fysiotherapie zijn bij iedere patiënt anders, maar de therapie komt neer op het opnieuw aanleren van beweging met oefeningen en advies. Daarbij kan de fysiotherapeut rekening houden met andere klachten, zoals vermoeidheid of pijn, bij het opstellen van een plan. Deze klachten komen ook veel voor bij andere aandoeningen, dus daar hebben fysiotherapeuten veel ervaring mee.

Samen met u kan de fysiotherapeut vaststellen welke oefeningen goed zijn voor u en hoe snel de oefeningen kunnen worden opgebouwd. Vaak zijn er in een fysiotherapie-praktijk hulpmiddelen die u thuis misschien niet hebt of die u kunnen ondersteunen als zelfstandige oefeningen niet veilig zijn.  

Fysiotherapie kan verschillende doelen hebben. De therapie kan erop gericht zijn om de symptomen te verbeteren, maar kan ook als doel hebben om verergering of nieuwe symptomen te voorkomen. Als verbetering van de symptomen niet mogelijk blijkt te zijn, kan de fysiotherapeut u helpen om ermee om te gaan in het dagelijks leven. Er kan bijvoorbeeld naar gestreefd worden om weer aan het werk te gaan.

Het is niet zo dat fysiotherapie u beter maakt zonder dat u daar iets voor hoeft te doen. De fysiotherapeut is er om de patiënt te helpen om het normale bewegen weer aan te leren. Passieve behandelingen zoals massage en het rekken van de spieren zijn in het algemeen minder nuttig dan actieve beweging en oefeningen.

Afbeelding 2

Er bestaan een aantal misverstanden over fysiotherapie, die wij hieronder zullen rechtzetten.

Misverstand 1: Fysiotherapie is alleen symptoombestrijding
Fysiotherapie kan niet alleen uw symptomen verbeteren, maar ook helpen om normale automatische bewegingen weer opnieuw aan te leren. Als dat lukt, is het een behandeling voor de aandoening, niet alleen voor de symptomen.

 

Misverstand 2: Ik heb al fysiotherapie gehad, en dat hielp niet
Veel patiënten hebben al eens fysiotherapie gehad en sommigen hadden daar weinig baat bij. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Het klopt dat voor sommige patiënten de klachten niet verbeteren door fysiotherapie. Aan de andere kant is het zo dat de behandeling ingewikkeld is en ook in de afgelopen jaren is veranderd. Het kan zijn dat de aanpak is veranderd sinds u fysiotherapie had. Daar komt bij dat niet alle fysiotherapeuten ervaring hebben met effectieve behandelmethoden voor functionele symptomen. Behandelingen met alleen massage of oefeningen geheel gericht op de aangedane spieren zijn vaak minder goed werkzaam. Het is het waard om opnieuw fysiotherapie te overwegen, bij een fysiotherapeut met speciale interesse en ervaring op het gebied van functionele stoornissen. Een ander is idee is om samen met een fysiotherapeut naar de informatie en oefeningen op deze website te kijken.  


 

Misverstand 3: Fysiotherapie/lichamelijke inspanning verergeren mijn pijnklachten
Als pijn een groot probleem is kan het goed helpen om een fysiotherapeut te zoeken die ervaring heeft met chronische pijn. De pijnklachten zullen zeker toenemen als u opeens veel meer oefeningen gaat doen dan u nu doet. Wanneer de oefeningen langzaam worden opgebouwd, worden de klachten juist op lange termijn minder en verbetert uw activiteitenniveau en onafhankelijkheid.
 

 

Misverstand 4: Ik ben te moe om oefeningen te doen
Als vermoeidheid een groot probleem is, kunt u juist goed samen met een fysiotherapeut een plan opstellen wat hier rekening mee houdt. Oefeningen doen en activiteiten langzaam opbouwen helpen dan zowel tegen de bewegingsstoornis als tegen de vermoeidheid.

© Al het materiaal op deze website staat onder copyright en mag zonder toestemming niet gekopieerd en gebruikt worden.