Psychotherapie

Psychotherapie kan ook een vervolgstap zijn in de behandeling van functionele stoornissen. Dat is misschien niet het eerste waar u aan zou denken, omdat u lichamelijke klachten heeft. Dat is ook zo: zoals eerder uitgelegd zitten de klachten niet ‘tussen de oren’. Wel hebben lichamelijke en geestelijke problemen in alle aandoeningen en in ieder mens invloed op elkaar. Er zijn patiënten die een moeilijke tijd doormaken en dan klachten krijgen. En er zijn ook mensen die als gevolg van de klachten veel problemen en dus ook stress ervaren.

Zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid hebben invloed op hoe iemand zich van dag tot dag voelt. Niet bij iedere patiënt verbeteren de klachten na psychologische behandeling. Het kan soms wel helpen, zoals hieronder verder wordt beschreven.

Waarom niet naar een psycholoog?

Er zijn verschillende redenen waarom patiënten met een functionele stoornis geen psychologische therapie willen.

Ik ben toch niet gek?!
Sommige patiënten denken dat ze naar een psychiater of psycholoog verwezen worden, omdat de dokter gelooft dat de symptomen nep zijn, of dat de klachten 'tussen de oren' zitten. Dat is niet zo, de arts denkt niet dat u gek bent, maar wel dat u baat kunt hebben bij psychologische behandeling.  

Ik heb helemaal geen stress
Hierover bestaat vaak veel onduidelijkheid bij patiënten en artsen/zorgverleners. Het belangrijkste dat gezegd moet worden over stress is het volgende: veel patiënten ontwikkelen deze symptomen, zonder dat ze gestresst zijn of een trauma hebben meegemaakt. De klachten kunnen spontaan ontstaan of na een lichamelijk letsel. Wat vervolgens stressvol is, is de aandoening zelf.
Zoals veel mensen herkennen, kan stress alles verergeren. Eigenlijk worden alle aandoeningen en ziektes erger als er stress bij komt kijken. Sommige patiënten met functionele symptomen ontwikkelen de klachten dan ook in een stressvolle tijd. Dat betekent nog niet dat het de belangrijkste factor in het ontstaan van de aandoening is.

Ik ben niet het type voor psychotherapie
Veel mensen begrijpen waarom anderen baat kunnen hebben bij psychotherapie, maar denken dat ze daar zelf niets aan zullen hebben. Dat kan ermee te maken hebben dat u een verkeerd beeld hebt van de therapie. Het kan het waard zijn om toch te proberen of het u kan helpen.

Ik wil geen psycho-analyse
Veel mensen denken dat bij een psychiater of psycholoog altijd hun hele leven wordt onderzocht en besproken. Dat is echter niet nodig en gebeurt ook niet meer zo vaak. Psychotherapie bij functionele stoornissen is gericht op het verbeteren van d syptomen. Zorgverleners zullen u zeker willen leren kennen. Ook willen ze onderzoeken welke onderdelen van de klachten voor u de meeste stress veroorzaken. Ze zullen geïnteresseerd zijn in de redenen waarom de klachten nu niet verbeteren. 

Waarom wel naar een psycholoog?

Er zijn een aantal redenen waarom het nuttig kan zijn met een psycholoog of psychiater te spreken.

Om meer duidelijkheid te krijgen over de aandoening
Onder andere kan er worden besproken dat de klachten vaak voorkomen, niet de schuld van de patiënt zijn, niet ingebeeld zijn en dat er mogelijkheid is voor herstel; het zenuwstelsel is niet onveranderlijk beschadigd. Het kan tijd kosten om deze dingen te verwerken en eigen te maken; een psycholoog kan hierbij helpen.

Om te spreken over gedrag dat verbetering in de weg staat
Patiënten met pijnklachten bewegen soms zo min mogleijk, omdat ze bang zijn dat beweging de klachten verergert. Uit wetenschappelijk onderzoek en klinische ervaring weten we dat meer bewegen juist beter is. Het gedrag van deze patiënten is dus niet behulpzaam voor hun herstel. Zo zijn er nog meer aspecten van het gedrag die verbetering in de weg kunnen staan, en aangepakt kunnen worden door gesprekken bij een psycholoog.

Om te spreken over gedachten die verbetering in de weg staan
Patiënten kunnen soms heel erg bang worden om verergering van de klachten of nieuwe aanvallen van klachten te krijgen. Juist omdat ze er vervolgens veel over nadenken, worden de klachten ook erger. Het is belangrijk om hulp te krijgen om die angst te overwinnen.

Voor gevoelens van angst en depressie
Bij functionele stoornissen komen klachten van depressie, angst of paniek regelmatig voor. Minder voorkomende aandoeningen bij functionele symptomen zijn post-traumatische symptomen, obsessieve gedachten en eetproblemen. Een psycholoog of psychiater kan deze klachten behandelen.

Om problemen op te lossen
Veel problemen in het leven hebben geen makkelijke oplossingen. Voor sommige dagelijkse problemen, zoals schulden, of het ondersteunen van een kind dat gepest wordt, zijn er meer oplossingen dan u misschien denkt. Eén probleem minder op de lijst, kan helpen om het overzicht te kunnen bewaren en de controle te behouden.

 

Er bestaat veel variatie in de aanpak van verschillende psychologen en psychiaters. Het kan helpen om aan uw huisarts of neuroloog advies te vragen naar wie u het beste toe kunt gaan.

Psychologen en psychiaters die verstand hebben van functionele symptomen, kunnen veel te bieden hebben. Psychologen die werken in een ziekenhuis, revalidatiecentrum of pijnkliniek weten vaak veel van het onderwerp. Psychiaters in een ziekenhuis of neuropsychiaters ook.

© Al het materiaal op deze website staat onder copyright en mag zonder toestemming niet gekopieerd en gebruikt worden.