Depressie en een sombere stemming komen veel voor bij functionele stoornissen. Deze problemen kunnen het leven met een functionele stoornis extra moeilijk maken. Onderstaande punten over somberheid bij functionele stoornissen zijn goed om te weten.

1. Somberheid komt veel voor bij patiënten met een functionele bewegingsstoornis, maar dat betekent niet dat het automatisch de oorzaak van de klachten is. Patiënten zijn soms bang dat hun lichamelijke klachten minder serieus genomen worden als ze over psychische klachten vertellen. Maar een goede arts behoort naar psychische klachten te vragen bij veel diagnoses die hij overweegt. De kwaliteit van uw leven hangt namelijk niet alleen af van uw lichamelijke klachten, maar ook van hoe u zich voelt. Daarnaast kunnen psychische klachten ook komen door lichamelijke oorzaken.

2. Somberheid en depressie komen erg vaak voor. Artsen en andere hulpverleners hebben er dan ook vaak mee te maken. Het is jammer als patiënten niet over hun psychische klachten praten, want somberheid en angst kunnen vaak behandeld worden. Het kan moeilijk zijn om te besluiten over depressie en somberheid te spreken, maar er kan een last van uw schouders vallen als u er wel over praat.

3. Somberheid bij functionele stoornissen is vaak een gevolg van het effect dat de functionele stoornis heeft op het leven. Patiënten zijn bijvoorbeeld bezorgd over de toekomst of somber over de dingen die ze niet meer kunnen door hun stoornis. Dat er een aanwijsbare oorzaak voor somberheid is, wil niet zeggen dat de somberheid geen probleem is. Ook als somberheid het gevolg is van uw lichamelijke klachten is het raadzaam hulp te zoeken voor somberheidsgevoelens.

De diagnose depressie

Veel mensen denken bij het woord depressie aan somberheid. Dat klopt, want het is een hoofdsymptoom van een depressie. Maar niet bij alle patiënten met een depressie staat somberheid op de voorgrond. Klachten die ook passen bij een depressie zijn: nergens zin in hebben, geen energie hebben, vermoeid zijn, slecht kunnen concentreren, verstoorde slaap, veranderde eetlust, schuldgevoelens en gedachten over zelfmoord. Niet iedere patiënt heeft al deze klachten. Het is belangrijk deze klachten te herkennen, omdat er mogelijk iets aan gedaan kan worden.

De diagnose depressie kan gesteld worden zonder somberheidsklachten, bijvoorbeeld bij iemand met vermoeidheid, slecht slapen, veranderde eetlust, verminderde concentratie en weinig zin/energie om activiteiten op te pakken

Als u zich herkent in de kenmerken van een depressie is het goed om hierover met uw huisarts te spreken. Ook kunt u meer lezen op de websites van Trimbos, Thuisarts of Psychische gezondheid:

© Al het materiaal op deze website staat onder copyright en mag zonder toestemming niet gekopieerd en gebruikt worden.